Certifikat

KD-Certifikat SE-08192

FSC: Bevis nr 033 av FSC-COC-certifikat DNV-COC-000337
PEFC: Bevis nr 033 av PEFC-certifikat 2004-SKM-PEFC-007

Vi är FSC® (License code: FSC-C103847) certifierade genom medlemskap i Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp SSCG (Certificate code: DNV-COC-000337)

Vi är PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/05-22-61) certifierade genom medlemskap i
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgupp SSCG (Certificate nr:2004-SKM-PEFC-007)

Behov av virke eller sågverksutrustning?

Kontakta oss